Theatre News

Call for Expression of Interest for a MARKETING COORDINATOR
Call for Expression of Interest for a MARKETING COORDINATOR
Teatru Manoel is looking for a dynamic and experienced Marketing Coordinator to join its team working closely to realise the Theatre’s vision and mission.

Background

Built in 1731, Teatru Manoel, Malta’s National Theatre, is one of the oldest functioning theatres in the world. Besides its unique architectural value as a baroque theatre, it is also Malta’s national theatre and a main contributor to the development of the local cultural scene. The theatre is committed to entertain, inform and educate, to enrich the cultural life of the audience and to present quality artistic productions. It aims to build on tradition whilst pushing contemporary boundaries. As the National Theatre, Teatru Manoel also strives to be the people’s theatre, and is constantly seeking ways of welcoming in new audiences from all walks of life.

As a Theatre we strive to give opportunity and to help nurture local talent. We aim to be fair, equal and sustainable. We work towards diversity and inclusion, and towards the protection of the environment were possible. This is particularly done through the recycling of sets, scenery and props, and costumes. We aspire to offer an environment that improves the communities’ health and wellbeing through art and culture, and to work with and welcome in different communities.

Services needed:

The Marketing Coordinator will be supporting Teatru Manoel’s Assistant Director – Marketing and Audience Development with maintaining and growing the Theatre’s presence online and with more traditional marketing strategies.

The Marketing Coordinator will assist in concept creation, content creation and general strategizing for growth in brand awareness and audience development. The Service Provider will also be responsible for maintaining Teatru Manoel’s online presence, assisting in the creation of PR material, video editing and creation of artwork, liaising with other service providers, basic procurement tasks, and media buying.

Flexibility will be of utmost importance from this Service Provider as his/her services will be needed during evenings and weekends.

The Marketing Coordinator will:

 • Upkeep all of Teatru Manoel’s social media pages on different platforms (Teatru Manoel, Toi Toi Education Programme, TMYT, Valletta Baroque Festival) – including ‘story’ creation for live events and rehearsals.
 • Boost social media posts through Facebook Business Suite.
 • Create content for social media, including regular content such as the Teatru Manoel Throwback.
 • Research for social media content.
 • Create a visual strategy for Instagram, and a cohesive tone-of-voice across social media platforms.
 • Design artwork / posters for social media distribution
 • Carry out general design work using InDesign, Illustrator and Photoshop.
 • Edit showreels and promos on Premiere Pro.
 • Create production-artwork storyboarding and visualisation
 • Website updating
 • Liaising with suppliers (Videographers, Photographers, Agencies, etc)
 • Assisting the Assistant Director – Marketing with campaign creation and management
 • Assisting the Assistant Director – Marketing with other projects
 • Content and copywriting (Press Releases, articles for magazines, etc)
 • Prepare request for quotations.
 • Assist with Media Buying
 • Assist with setting up of TV & radio interviews, etc.
 • Assist with Press Conference organisation
 • Any other relative tasks as may be asked by the CEO.

Person Specification

 • In possession of a pertinent first degree at MQF Level 6 in Marketing, Communications, Journalism or Equivalent plus two (2) years relevant work experience; 
 • A clear commitment to and knowledge of the work Teatru Manoel;
 • Extensive knowledge of the performing arts sector;
 • Exceptionally organised and methodical, with strong attention to detail;
 • Excellent spoken and written English and Maltese;
 • Content and copywriting experience;
 • Efficient and self-motivated with excellent planning skills, with the ability to deal with multiple tasks at once;
 • Ability to act on own initiative but also to work as part of a team and build strong working relationships;
 • Personable and a highly confident communicator, with the ability to maintain good relationships with a wide range of people; 
 • Ability to work flexibly and manage a busy and changeable schedule;
 • Ability to work under pressure, with a positive and creative attitude towards problem solving;
 • Computer skills, including basic knowledge of Microsoft applications and using Macintosh computers and apps
 • Video editing skills
 • Skills in InDesign, Illustrator, Photoshop, Wix, Wordpress, Mailchimp and Final Cut Pro
 • SEO knowledge & knowledge of Google Analytics and Google Ads
 • Experience using Facebook Business Manager, and Creator Studio
 
Contract for Service terms

Payment: Monthly retainer of €1667.67 excl. of VAT

Contract: This is a one-year ‘Contract for Service’ that has the possibility of being renewed for a another year.

Hours: 40 hours, flexible, according to Teatru Manoel’s needs. Hours can be allocated during evenings and weekends.

To apply: Send a current CV, portfolio and covering letter outlining how your skills and experience match the person specification to procurement.mt@teatrumanoel.mt

Closing date for applications: Friday 27th August 2021 at noon (CET).

...................................................................................................
 
 Seħja ta’ Espressjoni għal Interess għal Kordinatur tal-Marketing
 
Teatru Manoel qed ifittex Kordinatur tal-Marketing dinamiku u esperjenzat biex jingħaqad mat-tim u jaħdem biex jitwettqu il-viżjoni u l-misjoni tat-Teatru.

Sfond
 
Mibni fl-1731, it-Teatru Manoel, it-Teatru Nazzjonali ta’ Malta, huwa wieħed mill-eqdem teatri li għadu jopera fid-dinja. Minbarra l-valur arkitettali uniku li għandu bħala Teatru fi stil Barokk, huwa wkoll it-Teatru Nazzjonali ta’ Malta u kontributur prinċipali għall-iżvilupp tax-xena kulturali lokali. It-teatru huwa impennjat biex jinform, jeduka, joffri divertiment, jsaħħaħ il-ħajja kulturali tal-udjenzi u jippreżenta produzzjonijiet artistiċi ta’ kwalità. Għandu wkoll l-għan li jibni fuq it-tradizzjoni filwaqt li jesplora binarji kontemporanji. Bħala t-Teatru Nazzjonali, it-Teatru Manoel jaħdem biex ikun it-teatru talk-poplu, u dejjem ifittex modi biex jilqa’ udjenzi minn kull aspett tal-ħajja.

Bħala Teatru nistinkaw biex nagħtu opportunità u ngħinu nkattru t-talent lokali. Nimmiraw biex inkunu ġusti, ugwali u sostenibbli. Naħdmu għal aktar diversità u inklużjoni, u favur il-protezzjoni tal-ambjent, fejn possibbli. Dan isir b’mod partikolari permezz tar-reċiklaġġ ta’ settijiet, xenarju, props u kostumi. Naspiraw biex noffru ambjent li jtejjeb is-saħħa u l-benesseri tal-komunità permezz tal-arti u l-kultura, u naħdmu ma’ u nilqgħu komunitajiet differenti.
 
X’għandna bżonn?
 
Il-Kordinatur tal-Marketing ikun qed jappoġġja lill-Assistant Direttur tat-Teatru Manoel fuq Marketing u Tkabbir tal-Udjenzi, billi jżomm u jkabbar il-preżenza tat-Teatru onlajn u bl-użu ta’ strateġiji tal-marketing aktar tradizzjonali.

Il-Kordinatur tal-Marketing ikun mitlub jgħin biex jinħolqu kunċetti u kontenut u fil-bini ta’ strateġiji għal aktar għarfien mill-pubbliku dwar it-teatru u tkabbir tal-udjenzi. Is-Service Provider ikun responsabbli wkoll biex iżomm il-preżenza onlajn tat-Teatru Manoel ħajja, jassisti biex jinħoloq materjal tal-PR, video editing u joħloq artwork, jitħaddet ma’ service providers oħra, jagħmel xi xogħol bażiku ta’ procurement u media buying.

Il-Kordinatur tal-Marketing ikun qed:

 • Jieħu ħsieb il-paġni soċjali kollha tat-Teatru Manoel li għandu fuq pjattaformi differenti (Teatru Manoel, Toi Toi Education Programme, TMYT, Valletta Baroque Festival) – fosthom il-ħolqien ta’ ‘stories’ għal avvenimenti live u provi.
 • Boosting tal-midja soċjali permezz ta’ Facebook Business Suite.
 • Joħloq kontenut għall-midja soċjali, inkluż kontenut regolari bħal ‘Teatru Manoel Throwback’.
 • Riċerka għall-kontenut tal-midja soċjali.
 • Joħloq strateġija viżwali għal Instagram u tonalità koeżiva fuq il-pjattaformi soċjali.
 • Jiddiżinja artwork / posters għall-midja soċjali.
 • Xogħol ieħor ta’ disinn bl-użu ta’ programmi bħal InDesign, Illustrator u Photoshop.
 • Joħloq showreels u promos fuq Premiere Pro, jew programmi simili.
 • Jgħin fil-ħolqien ta’ storyboarding u viżwalizzazzjoni għall-artwork tal-produzzjonijiet.
 • Jaġġorna s-sit elettroniku tal-Manoel.
 • Jitħaddet u jiftiehem ma’ minn jipprovdi servizzi oħra (Videographers, Photographer, Aġenziji, eċċ).
 • Jgħin lill-Assistant Direttur – Marketing bil-ħolqien u l-immaniġjar ta’ kampanji.
 • Jgħin lill-Assistant Direttur – Marketing bi proġetti oħra.
 • Content u copywriting (Press Releases, artikli għal rivisti, eċċ.).
 • Jipprepara sejħiet għal kwotazzjonijiet.
 • Jgħin bil-Media Buying.
 • Jgħin biex jiġu skedati intervisti fuq televiżjoni, radju, eċċ.
 • Jgħin bl-organizzazzjoni ta’ konferenzi stampi.
 • Xogħol ieħor relatat li jista’ jiġi mitlub mill-Kap Eżekuttiv.

Rikjesti mill-Persuna
 
 • Fil-pussess ta’ Baċellerat – MQF Level 6 f’Marketing, Komunikazzjoni, Ġurnaliżmu jew ekwivalenti flimkien ma’ sentejn esperjenza f’xogħol simili;
 • Impenn u għarfien lejn ix-xogħol tat-Teatru Manoel;
 • Għarfien estensiv dwar is-settur tal-arti performattiva;
 • Abbilitajiet eċċezzjonali ta’ organizzazzjoni u li l-persuna tkun metikoluża, b’attenzjoni kbira għad-dettall;
 • Għarfien eċċellenti tal-Malti u l-Ingliż miktuba u mitkellma;
 • Esperjenza f’content u copywriting;
 • Effiċjenza u li l-persuna tkun motivate, b’abbilitajiet ta’ pjanar, u li kapaċi taħdem fuq aktar minn ħaġa waħda fl-istess ħin;
 • Kapaċi taħdem fuq inizjattiva personali iżda kapaċità wkoll biex taħdem bħala parti minn tim u tibni relazzjonijiet b’saħħithom;
 • Komunikatur b’saħħtu b’livell għoli ta’ kunfidenza, u kapaċità li żżomm relazzjonijiet tajba ma’ persuni varji;
 • Kapaċità ta’ ħidma flessibbli u li tadatta għal skeda impennjattiva u li tista’ tinbidel;
 • Kapaċità li taħdem taħt sitwazzjonijiet ta’ pressjoni b’attitudni pożittiva u kreattiva biex tilħaq soluzzjonijiet għall-problemi imposti;
 • Ħiliet fl-użu tat-teknoloġija fosthom li tuża kompjuters u apps tal-Macintosh u apps tal-Microsoft
 • Ħiliet fil-video editing
 • Kapaċi tuża programmi bħal InDesign, Illustrator, Photoshop, Wix, Wordpress, Mailchimp u Final Cut Pro
 • Għarfien ta’ SEO, Google Analytics u Google Ads
 • Esperjenza fl-użu ta’ Facebook Business Manager u Creator Studio
Termini tal-Kuntratt għas-Servizz
 
Pagament: Retainer ta’ €1,667.67 mingħajr VAT, fix-xahar (€20,000 fis-sena)

Kuntratt: Kuntratt għas-Servizz ta’ sena, li jista’ jiġġedded għal sena oħra.

Sigħat: 40 siegħa fil-ġimgħa, b’ħinijiet flessibbli, skont il-bżonnijiet tat-Teatru. Is-sigħat jistgħu jkunu allokati wkoll filgħaxijiet u fi tmiem il-ġimgħa.

Biex tapplika: Ibgħat CV, portafoll u ittra bid-dettalji dwar il-kapaċitajiet u l-esperjenza tiegħek li għandhom x’jaqsmu ma’ dak li huwa mitlub f’din l-espressjoni ta’ interess lil procurement.mt@teatrumanoel.mt

Data ta’ skadenza għall-applikazzjonijiet: Nhar il-Ġimgħa 27 ta’ Awwissu 2021 sa nofsinhar.

Upcoming Events

ZfinMalta: Weaving Chaos
03 December 2021 - 05 December 2021
ZfinMalta: Weaving Chaos
You must be fully vaccinated to attend a performance at Teatru Manoe ...
Tuesday, 07 December 2021
A Versatile Christmas...
You must be fully vaccinated to attend a performance at Teatru Manoe ...
1
2
3
4

Bookings

E: bookings dot mt at teatrumanoel dot mt
T: (+356) 21246389
Mon - Fri
10.00 - 19.00
Sat
10.00 - 13.00
Check relevant events for summer opening times

NEWSLETTER

Sign up to the Teatru Manoel news letter to be the first to know!