Theatre News

VACANCY - Executive Officer (Accounts and HR)
VACANCY - Executive Officer (Accounts and HR)
 
As Malta’s national theatre, the Manoel Theatre is to entertain, inform and educate, thereby enriching the cultural life of the audience as well as to provide a platform for artists to excel in their talents. It is committed to the presentation of quality artistic productions, to the creation of new audiences for music and drama genres, and to provide a principal platform for local and international artists.
 
The Manoel Theatre is seeking to recruit an Executive Officer (Accounts and HR).

Reporting to the Senior Manager - Finance, the chosen candidate would be responsible to:
 
 • Services all the requests and communications as directed by the Senior Manager - Finance;
 • Shall collate and input financial data;
 • Shall be responsible for treasury control and cash flow management;
 • Shall be responsible for monthly bank reconciliations;
 • Assist in the preparation of annual financial statements;
 • Liaise with auditors;
 • Assist with tax and vat returns;
 • Payroll preparation;
 • Shall be responsible for keeping of personnel records;
 • Shall prepare the management accounts and variance analysis;
 • Shall co-ordinate credit control in liaison with the Senior Manager - Finance and the rest of the department;
 • Shall assist the Senior Manager - Finance in the yearly budgets;
 • Shall oversee the activities of subordinates where applicable;
 • Shall be responsible for the overseeing of the overall administrative function;
 • Assist with recruitment process for all open positions such as posting jobs, schedule interviews, manage interview process, follow up with candidates, forward rejection letters;
 • Organize and maintain the maintenance of HR records ensuring complete accuracy and confidentiality;
 • Process documentation and prepare reports relating to employment activities (staffing, recruitment, training, grievances, performance evaluations, etc.);
 • Administer and coordinate the day-to-day processing of benefit programmes including engagement forms, changes, termination forms, changes, termination forms, insurance claims and disability, keeping all tracking and records up-to-date:
 • Shall prepare reports as directed from time to time by the Senior Manager - Finance;
 • Shall be in charge of any other activity as directed by the Senior Manager - Finance.

The successful candidate must have:
 
 • An Advanced level of Education within Accounting or an AAT MCAST qualification or in the early stages of the ACCA;
 • A minimum of 3 years' experience in accounting and/or human resources;
 • Good Police Conduct;
 • Excellent communication skills in both Maltese and English;
 • Strong attention to detail
 
To apply, please send a CV to hr.mt@teatrumanoel.mt by not later than Monday 16th August 2021.
JobsPlus Permit No: 453/2021
..............................................................................................................
 
Uffiċjal Eżekuttiv (Accounts u HR)
 
Bħala it-teatru nazzjonali, it-Teatru Manoel għandu joffri divertiment, filwaqt li jinforma u jeduka, b’liema mod isaħħaħ il-ħajja kulturali tal-udjenza u joffri pjattaforma lil artisti biex jaċċellaw bit-talenti tagħhom. It-Teatru huwa kommoss li jippreżenta produzzjonijiet artistiċi ta’ kwalità, li joħloq udjenzi ġodda għal ġeneri ta’ mużika u drama, u jipprovdi pjattaforma prinċipali għal artisti lokali u internazzjonali.
 
It-Teatru Manoel qed ifittex li jimpjega Uffiċjal Eżekuttiv (Accounts u HR).
 
Jirrapporta lis-Senior Manager tal-Finanzi, il-kandidat magħżul ikun responsabbli li:
 
 • Jieħu ħsieb ir-rikjesti kollha u l-komunikazzjonijiet skont l-istruzzjonijiet mogħtija mis-Senior Manager tal-Finanzi;
 • Jiġbor id-data finanzjarja u jdaħħal l-informazzjoni fis-sistema;
 • Ikun responsabbli għall-kontroll tat-teżor u jimmaniġġja l-”cash flow”;
 • Ikun responsabbli għar-rikonċiljazzjonijiet tal-bank kull xahar;
 • Jassisti fil-preparazzjoni tad-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali;
 • Jikkomunika mal-awdituri
 • Jassisti bit-taxxa u r-ritorn tal-VAT;
 • Jipprepara l-pagi;
 • Ikun responsabbli għaż-żamma tar-rekords tal-impjegati;
 • Jipprepara l-“management accounts” u l-analiżi tal-varjanzi/varjazzjonijiet;
 • Jikkordina l-kontroll tal-kreditu flimkien mas-Senior Manager tal-Finanzi u l-kumplament tad-Dipartiment
 • Jassisti lis-Senior Manager tal-Finanzi fuq il-baġits annwali
 • Jsewgi l-attività tas-subordni fejn hemm bżonn
 • Ikun responsabbli li jsegwi l-funzjoni amministrattiva;
 • Jassisti bil-proċess tar-reklutaġġ tal-pożizzjonijiet miftuħa kollha, bħal jippubblika s-sejħa, jiskeda l-intervisti, jimmaniġġja l-proċess tal-intervisti, jikkomunika mal-kandidati, jibgħat l-ittri għar-rifjut;
 • Jorganizza u jieħu ħsieb iż-żamma tar-rekords tal-HR u jassigura l-preċiżjoni u kunfidenzjalità assoluta;
 • Jipproċessa dokumenti u jipprepara rapporti relatati mal-attività tal-impjieg (staffing, reklutaġġ, taħriġ, ilmenti, evalwazzjonijiet tal-prestazzjoni tal-impjegati, eċċ);
 • Jamministra u jikkordina l-ipproċessar ta’ programmi ta’ benefiċċju ta’ kuljum, fosthom formoli tal-ingaġġjar, tibdil, formoli tat-terminazzjoni tal-impjieg, pretensjonijiet tal-assigurazzjoni u diżabbiltà, iżomm ir-rekords kollha aġġornati;
 • Jipprepara rapporti skont kif jintalab mis-Senior Manager tal-Finanzi, minn żmien għall-ieħor;
 • Jieħu ħsieb attività oħra skont kif ikun mitlub mis-Senior Manager tal-Finanzi;
§ L
Biex tapplika, ibgħat ittra u CV lil hr.mt@teatrumanoel.mt sa nhar it-Tnejn 16 ta’ Awwissu 2021.
Permess tal-JobsPlus: 453/2021
 
 

 

Upcoming Events

ZfinMalta: Weaving Chaos
03 December 2021 - 05 December 2021
ZfinMalta: Weaving Chaos
You must be fully vaccinated to attend a performance at Teatru Manoe ...
Tuesday, 07 December 2021
A Versatile Christmas...
You must be fully vaccinated to attend a performance at Teatru Manoe ...
1
2
3
4

Bookings

E: bookings dot mt at teatrumanoel dot mt
T: (+356) 21246389
Mon - Fri
10.00 - 19.00
Sat
10.00 - 13.00
Check relevant events for summer opening times

NEWSLETTER

Sign up to the Teatru Manoel news letter to be the first to know!