Theatre News

Kathleen de Domenico performs at Teatru Manoel
Kathleen de Domenico performs at Teatru Manoel

On Tuesday 29 November at 8pm, the Manoel Theatre is presenting a recital of works for piano quartet and string trio. This will feature Maltese pianist Kathleen de Domenico and the Coriolis String Trio consisting of Michaela Buchholz (violin), Klaus-Peter Werani (viola) and Hanno Simons (cello). The programme consists of a movement for piano quartet by Mahler, written in 1876 and practically his only chamber work. It is followed by Beethoven’s String Trio in G Major, Op.9, N.1 and after the interval the recital concludes with Schumann’s Piano Quartet in E flat Major, Op.47.

Kathleen de Domenico was born in Malta and started her piano studies with Adelaide Hare. In 1965 she won first prize in the National Malta Piano Competition, won a scholarship to the Saarbrücken Academy and studied for a year with Walter Blankenheim. From 1968 she studied with Rosl Schmid at the Musik Akademie of Munich from where she graduated in 1973. Meanwhile she had given several recitals in German recital halls and on German radio. In 1970 she was one of a number of artistes who represented Malta at the World Expo in Osaka Kyoto where she performed as soloist in the world premiere of Charles Camilleri’s Second Piano Concerto, “Maqam”. From 1986, as part of a piano and cello duo she travelled extensively world-wide at the invitation of various German embassies. She enjoys her periodic visits to Malta where she is a familiar face at the Manoel. She is a very successful and highly regarded pianist specialising in chamber music and since 2006 has been teaching at the Musik Akademie in Munich.

All members of the Coriolis String Trio are very accomplished soloists in their own right having studied at leading academies of music in Vienna and Germany. Greatly experienced as solo performers and with orchestra they enjoy the chamber repertoire which in their case ranges from baroque to avant-garde. Michaela Buchholz is a member of the Münchner Kammerorchester while the other members of the trio are both members of the Sinfonieorchester des Bayerisches Runfdunks, (Bavarian Radio S.O.), which has a world-wide reputation. They have inaugurated a series of concerts called HörBlicke in which they combine premieres of contemporary compositions as well as contemporary visual fine art.

Tickets: bookings@teatrumanoel.com.mt tel. 2124 6389 Fax: 21247551
See also www.teatrumanoel.com.mt

BOOK ONLINE CASH BACK OFFER:

Patrons who book online have the opportunity to take part in a monthly lottery. Winning participants stand a chance of getting back 50% of the ticket price of selected performances at the Manoel and their cash back by cheque will be sent to them by post courtesy of Easisave. The latter is an innovative online savings solution developed by FIMBank p.l.c. [DPL 43/2011]

STQARRIJA GHALL-ISTAMPA
Kathleen de Domenico fit-Teatru ManoelNhar it-Tlieta 29 ta’ Novembru fit-8pm it-Teatru Manoel jipprezenta kuncert ta’ muzika ghal kwartett tal-pjanu u terzett ta’ strumenti tal-korda. Il-programm jikkonsisti f’xoghol rari hafna ta’ Mahler li huwa moviment li kiteb fl-1876 ghal kwartett ghal pjanu u strumenti tal-korda. Wara jigi nterpretat it-Terzett in Sol Maggore, Op. 9, N. l ghal strumenti tal-korda miktub minn Beethoven. Wara l-intervall jindaqq il-Kwartett ghal pjanu u strumenti tal-korda in Mi bemoll maggore, Op. 47 ta’ Schumann. Jiehdu parti l-pjanista Maltija Kathleen de Domenico u t-Trio Coriolis li huwa ffurmat minn Michaela Buchholz (vjolin), Klaus-Peter Werani (vjola) u Hanno Simons (vjoloncell).

Kathleen de Domenico bidet tistudja l-pjanu ma’ Adelaide Hare f’Malta. Fl-1965 hija rebhet il-Kompetizzjoni Nazzjonali tal-Pjanu f’Malta u rebhet borza ta’ studju f’ Saarbrücken, il-Germanja fejn studjat ma’ Walter Blankenheim. Mill-1968 ma’ Rsol Schmid fl-Akkademja ta’ Munich fejn iggradwat fl-1973. Sadabnittant hija tat diversi kuncerti kemm fi swali tal-musizka fil-Germanja kif ukoll fuq ir-radju f’dak il-pajjiz, fejn baqghet tghix. Kienet ukoll hadet parti fil-World expo f’Oska fil-Gappun fl-1970 u kienet is-solista Kuncert N.2 ghal Pjanu u Orkestra, “Maqam”, ta’ Charles Camilleri. Kompliet bil-karriera taghha hu mill-1986 bhala mebru ta’ dwett pjanu/vjoloncell hadet sehem f’kuncerti f’bost ambaxxati Germanizi mxerdda mad-dinja kollha. Dan kollu minbarra attivita’ kbira fil-qasam tal-mucia da camera li fiha tispecjalizza u li taghha hija maghrufa u rispetatta hafna. Thobb hafna tati kuncerti f’art twelidha fejn hija maghrufa sew mill-pubbliku tal-Manoel. Mill-2006 ‘l hawn hija tghallem fil Musik Akademie ta’ Munich.

Il-Coriolis trio ilu attiv sa minn hames snin ilu. Il-membri kollha tat-terzett studjaw fl-aqwa akkademji fi Vjenna u fil-Germanja. Ghalkemm huma mharrgin sew u maghrufin hafna bhala solisti u jdoqqu f’kuncerti ma’ bosta orkestri ewlenin, huma jiehdu nteress partikulari fl-interpretazzjoni flimkien fil-qasam tal-musica da camera. Ir-repertorju taghhom jifrex mill-barokk ghal muzika kontemporanja avangwardista. Michaela Buchholz hija memberu tal-Münchner Kammer Orchester waqt li Klaus-Peter Werani u Hanno Simons huma membri ta’ l-Orkestra tar-Radju tal-Bavjera, orkestra li ghandha fama kbira kemm fil-Germanja kif ukoll madwar id-dinja. Dan l-ahhar it-Trio Coriolis bdew jaghtu serje ta’ kuncerti HörBlicke 21 fejn jinterpretaw xogholijiet godda kif ukoll wirjiet ta’ xogholijiet godda ta’ arti kontemporanja.

Biljetti: bookimgs@teatrumanoel.com.mt Tel. 2124 6389 Fax: 2124 7451
Ara wkoll: www.teatrumanoel.com.mt

OFFERTA ta’ skont ghal min jibbukkja on-line.

Dawk li jibbukkjaw on-line ghal certi serati fit-Teatru Manoel jiehdu parti f’lotterija li titla’ kull xahar. Ir-rebbieha jiehdu lura 50% tal-prezz tal-biljett/i u jircievu cekk bil-posta bil-kortesija ta’ Easisave. Din hija sistema nnovattiva zviluppata mill-FIMBank p.l.c. [DPL 43/2011]
PRESS RELEASE

Nhar it-Tlieta 22 ta’ Novembru fis-7pm it-teatru Manoel, flimkien ma’ l-Ambaxxata tal-Polonja f’Malta ser jipprezenta kuncert specjali ta’ muzika ta’ kompozituri Pollakki ewlenin tas-sekli 20 u 21. Il-kuncvert ser isir ghall-okkazjoni tal-Jum Nazzjonali tal-Polonja.

Minbarra Chopin, Moniuszko u Paderewski il-Polonja pproduciet numru ta’ kompozituri li ghamlu isem mad-dinja kollha. Uhud minnhom huma Karol Szymanowski (1882-1937), Witold Lutosławski (1913-94), Henryk Górecki u Krysztof Penderecki (1933- ). Muzika ta’ dawn il-erba’ kompozituri ser tigi nterpretata f’dan il-kuncert u li huma rispettivament ghazla ta’ mazurki ghal-pjanu minn Op. 50, Grave ghal vjoloncell u pjanu, Erba’ Preludji ghal pjanu, Op. 1. u capriccio ghal Siegfried Pal ghal vjoloncell solo. Jigu nterpretati wkoll Trop, ghal pjanu ta’ Paweł Szymański (1954- ) u Sunetti ta’ Shakespeare ghal sopran ragel u l-pjanu, ta’ Paweł Mykietyn li sejjer ikun prezenti ghall-kuncert .

Muzicisti ewlenin Pollakki li ser jiehdu sehem huma l-pjanista Joanna Wicherek, il-vjoloncellista Andrzej Bauer u l-vuci hija ta’ Michal Sławeski. Dan huwa kuncert mhux tas-soltu ghaliex jaghti okkazzjoni rari fejn il-pubbliku lokali jista’ jisma’ b’mod l-izjed dirett muzika moderna u kontemporanja mill-Polonja.

Biljetti: bookings@teatrumanoel.com.mt Tel. 2124 6389 Fax: 2124 7451
Ara wkoll: www.teatrumanoel.com.mt

BOOK ON-LINE CASH BACK OFFER

Dawk li jiehdu sehem f’lotterija specjali titla’ kull xahar jistghu jiehdu lura skont ta’ 50% tal-prezz tal-bijetti ibbukkjati on-line. Membri tal-pubbliku li jattendu serati partikulari fit-Teatru Manoel ghandhom l-opportunita’ li jaghmlu dan. Il-flus jintbghatu lura permezz ta’ cheque li jasal bil-posta ghand ir-rebbieha, grazzi ghal Easisave, li hija skema nnovattiva ta’ kif wiehed jista’ jiffranka l-flus u zviluppata mill-FIMBank p.l.c. [DPL 43/2011]
 

Upcoming Events

Valletta International Baroque Festival 2018
13 January 2018 - 27 January 2018
Valletta International Baroque Festival 2018
Saturday 13th January 2018 - 7.30pm - Teatru Manoel Viva ...
Sunday, 21 January 2018
Baroque Jazz
  Join Mariele our sweet singer, Pianist Joe the Finger Zin ...
1
2
3
4
Associated Member
mcc

Bookings

E: bookings at teatrumanoel dot com dot mt
T: (+356) 21246389
Mon - Fri
10.00 - 13.00
 
17.00 - 19.00
Sat
10.00 - 13.00
Check relevant events for summer opening times

NEWSLETTER

Sign up to the Teatru Manoel news letter to be the first to know!